Handmade home signs

Handmade home signs. Made in Nova Sctoia